Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Szkoła Podstawowa im. prof. dr. Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. prof. dr. Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu
Kod pocztowy:38-220
Miasto:Dębowiec
Ulica:Dębowiec 500
Strona www:www.spdebow.republika.pl
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
Pomagamy Ziemi.

W naszej szkole jest wielu miłośników przyrody, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem wykonują powierzione im zadania na rzecz ochrony środowiska. Realizacja różnych zadań kształtuje i rozwija u uczniów świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności za stan środowiska. Uczy rónież troski o zachowanie go dla przyszłych pokoleń. Ekologia w szkole jest bardzo ważnym elementem edukacji. Staramy się, aby dzieci, które opuszczą naszą szkołę, propagowały w swoim środowisku nawyki ekologiczne. Uświadomiły sobie, że naszym społecznym obowiązkiem jest pozostawić przyszłym pokoleniom planety sprzyjającej życiu. Dlatego motto naszej pracy to "Pomagamy Ziemi". W ramach działań ekologicznych realizowane były różne zadania. Jednym z elementów pracy dydaktycznej były zajecia warsztatowe na lekcjach przyrody dla uczniów klas IV-VI. W zajęciach tych uczestniczyło łącznie 85 uczniów. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany był oddzialny pakiet scenariuszy lekcji z zakresu edukacji ekologicznej. Dzieci zostały zapoznane z "Materiałami dla uczniów" opracowanymi przez MMŚ. W ramach zajęć organizowane były m. in. minikonkursy, zgadywanki - dzieci dowiedziały się jak należy postępować z popszczególnymi odpadami. zajęcia pogłębiły świadomość ekologiczną dzieci. Materiały dla nauczyciela pomogły w przygotowaniu lekcji o recyklingu alu-puszek i segregowaniu odpadów. Uczniowie rozwiązywali testy. Lekcje wzbogacone były projekcją filmu pt. "Nowe życie puszki". Uczniowie zrozumieli, że recykling puszek aluminiowych jak również innych odpadów to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie środowiska. Kolejnym krokiem w akcji było wykonanie przez uczniów koła ekologiczno-przyrodniczego gazetki ściennej pt. "Pomagamy Ziemi". Umieszczone zostały na niej najlepsze prace plastyczne, wiersze ekologiczne, rymowanki, wskazujące jak należy postępować z odp[adami i zachęcić do właściwej segregacji śmieci. Uczniowie klasy VI wykonali plakaty na lekcji plastyki o tematyce ekologicznej, zachęcające do akcji zbiórki baterii i puszek aluminiowych. Plakaty te zostały umieszczone w miejscach ogólnodostępnych w szkole, by skutecznie zachęcić uczniów do udziału w zbiórce puszek i zużytych baterii, która trwać będzie do 31 maja br. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu. Na apelu wręczone zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczniowie niejednokrotnie angażują w zbiórkę tych odpadów znajomych swoich rodziców. dzieci przynoszą je do szkoły, gdzie sa składowane w pojemnikach specjalnie przeznaczonych do tego celu. Otrzymaliśmy kartonowe pojemniki na puszki Recal alu i pojemniki na baterie - Reba. W miare rozwijania się akcji, uczniowie rywalizuja ze sobą, kto zgromadzi więcej odpadów. Akcja ta jest przykładem pozytywnego wpływu na świadomość uczniowską, gdyż coraz więcej dzieci bierze w niej udział. Kolejnym etapem akcji było zorganizowanie z okazji Święta Ziemi konkursu wiedzy ekologicznej. Główną ideą konkursu było hasło "W trosce o naturę". Uczniowie wykazali się dobra znajomością wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i książki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Klasa V zaprezentowała program artystyczny w formie inscenizacji "Jak chronimy środowisko" oraz przedstawiła minimpokaz mody ekologicznej. Uczniowie przygotowali stroje z różnych odpadów: piuszek aluminiowych, folii, makulatury, itp. Dzieci oceniały pomysłowość i miały przy tym wspaniałą zabawę. Podjęte działania przyczyniły sie do podniesienia u uczniów naszej szkoły świadomości ekologicznej, uksztaltowały właściwą postawę wobec problemów ochrony środowiska. 

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5