Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Gimnazjum w Liczu

Nazwa placówki: Gimnazjum w Liczu
Kod pocztowy:82-500
Miasto:Licze
Ulica:Licze 34
Strona www:gimlicze.republika.pl
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
S.O.S. ODPAD ! CO DALEJ ?

 

 
 PROJEKT „S.O.S. ODPAD ! CO DALEJ ?”
1.Działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany :
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁANIA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM I ICH KONSEKWENCJE - OCENIANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM W WYNIKU ODDZIAŁYWANIA CZŁOWIEKA I ICH WPŁYWU NA JAKOŚĆ ŻYCIA I UMIEJĘTNOŚCI ODNAJDYWANIA ŚRODKÓW ZARADCZYCH.
 
 2. Typ projektu:
 
Badawczy – analiza zjawiska
 
 
3.Słowa kluczowe:
 
a) związane z treściami merytorycznymi:
 
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW, SEGREGACJA, RODZAJE ODPADÓW, ŚMIECI,PAPIER CZERPANY, UTYLIZACJA, SUROWCE WTÓRNE.
 
b) związane z narzędziami komputerowymi i internetowymi
 
POWER POINT, M. PUBLISHER, FOTOGRAFIA CYFROWA ( GIMP), VIRTUAL DUB, WORD, EXCEL, MOVIE MAKER, WYSZUKIWARKA GOOGLE ,POCZTA EMAIL,
 
 4. Czas trwania projektu:
 
luty – maj 2009r.
 
 5. Tematy realizowane przez uczniów w ramach projektu:
 
-SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W ZAKŁADZIE UTYLIZACJI ODPADÓW W GILWIE MAŁEJ
-PRODUKCJA PAPIERU CZERPANEGO Z MAKULATURY
-WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW
-SPOSOBY OGRANICZANIA ILOŚCI ODPADÓW
-ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
-PLAKATY TEMATYCZNE
-ULOTKA  O SPOSOBACH SEGREGACJI I OGRANICZANIA ILOŚCI ODPADÓW I POTRZEBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
-OCHRONA ZASOBÓW WODY I RACJONALNE JEJ WYKORZYSTANIE
-WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
-EWALUACJA PROJEKTU
-NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI (ZAKŁAD UTYLIZACJI W GILWIE MAŁEJ, EKO - INICJATYWA W KWIDZYNIE, ZIELONA SZKOŁA W BRACHLEWIE, URZĄD GMINY KWIDZYN, PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE, NZOZ W RAKOWCU, GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAKOWCU, NADLEŚNICTWO KWIDZYN)
 
7. Cele ogólne projektu:
 
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży i społeczności lokalnej za działania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego poprzez propagowanie właściwych nawyków w zakresie gospodarki odpadami z wykorzystaniem aktywnych technologii komputerowych i internetowych. Oprócz tego projekt ma na celu generowanie pożądanych postaw w stosunku do odpadów, angażujące lokalne instytucje w kwestii ograniczania ilości odpadów i upraszczania sposobów ich recyklingu lub usuwania. Tematyka projektu oscyluje wokół wielu aspektów związanych z odpadami, tzn. poznanie sposobów zagospodarowania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów, wykorzystanie makulatury do produkcji papieru czerpanego, warsztaty na temat właściwej segregacji odpadów, sporządzenie ankiet badających świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, plakatów tematycznych, ulotki informacyjnej zachęcającej do segregowania odpadów oraz akcja sprzątania pobliskiego lasu połączona z edukacją i aktywnym wypoczynkiem.Realizowane zadania w projekcie opierają się na współpracy z wieloma instytucjami lokalnymi: Urząd Gminy, Nadleśnictwo, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Zielona Szkoła,Zakład Utylizacji Odpadów. Efekty projektu to osiągnięcie zamierzonych celów.
 
 8. Cele operacyjne projektu:
 
uczestnicy projektu:
 
-ZWIĘKSZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA POPRZEZ PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH I INTERNETOWYCH
-GENERUJĄ WŁAŚCIWE ODRUCHY W STOSUNKU DO ODPADÓW, POZWALAJĄCE BUDOWAĆ LOKALNE STRATEGIE OGRANICZANIA ILOŚCI ODPADÓW I UPRASZCZANIA SPOSOBÓW ICH RECYKLINGU LUB USUWANIA
-SPORZĄDZAJĄ DOKUMENTACJĘ SWOICH DZIAŁAŃ PRZY POMOCY NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH I INTERNETOWYCH
-WYKONUJĄ PRACE Z WYKORZYSTANIEM SUROWCÓW WTÓRNYCH.
-WYKONUJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ ZAWIERAJĄCĄ WSZYSTKIE EFEKTY SWOICH DZIAŁAŃ.
 
9. Realizacja projektu:
 
PROJEKT DOKUMENTOWALI UCZNIOWIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM, CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO ORAZ KOŁA INFORMATYCZNEGO, OK.10 OSÓB. UCZESTNIKAMI PROJEKTU BYLI MŁODZIEŻ I MIESZKAŃCY GMINY KWIDZYN.
 
                                                                             
          Projekt „S.O.S. ODPAD ! CO DALEJ ?”
 
Harmonogram działań w projekcie 

ZADANIE
POTRZEBNE MATERIAŁY
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
TERMIN REALIZACJI
1.
a) poznanie technologii zagospodarowania odpadów(przeprowadzenie wywiadu z kierownikiem ZUO),wyszukiwanie informacji dodatkowych
 
b) sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
 
c) sporządzenie dokumentacji filmowej, przygotowanie prezentacji końcowej całego projektu
d) przygotowanie pogadanki na temat racjonalnego korzystania z zasobów wody
 
 
kamera, aparat cyfrowy, notatnik,
komputer z oprogramowaniem
Grupa 1.
Kasia J.
 
 
 
 
 
 
Łukasz H.
 
 
Mateusz Z.
Uczestnicy: klasa II c
 
26.03.2009r.
 
 
 
 
 
 
26.03.2009r.
 
 
26.03.2009r.
 
04.05.2009r.
2.
a) poznanie technologii produkcji papieru czerpanego
b) sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
c) sporządzenie dokumentacji filmowej, utworzenie strony internetowej projektu
 
 
makulatura, notatnik, narzędzia do produkcji papieru, kamera, aparat cyfrowy, notatnik,
komputer z oprogramowaniem
Grupa 2.
Kinga G.
 
Łukasz W.
 
Patryk H.
Uczestnicy: wszyscy uczniowie naszej szkoły
 
23.03.2009r.
 
 
23.03.2009r.
 
23.03.2009r.
marzec/kwiecień 2009r.
 
 
 
3.
udział w warsztatach o segregacji odpadów podczas pobytu w zielonej szkole, praktyczna zbiórka odpadów w pobliskim lesie
a) sporządzenie dokumentacji zdjęciowej
b) sporządzenie dokumentacji filmowej
c) przygotowanie pogadanki na temat wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka
 
 
 
kamera, aparat cyfrowy, karty pracy, worki, rękawiczki, komputer z oprogramowaniem
Grupa 3.
 
 
 
 
Mariusz R.
 
 
Natalia L.
Uczestnicy: klasa II b
 
25-27.02.2009r.
 
4.
a) przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety badającej świadomość ekologiczną mieszkańców gminy
b)przygotowanie i opracowanie ulotki informacyjnej o segregowaniu odpadów
c)prezentacja wyników projektu na forum szkoły
 
 
komputer z oprogramowaniem, papier do ksero, publikacje, podręczniki, Internet, projektor, komputer
 
Grupa 4
Paulina W.
 
 
 
 
Kasia Cz.
 
 
 
 
Uczestnicy: mieszkańcy gminy Kwidzyn
 
 
30.03.2009r. – 08.04.2009r.
 
 
 
30.03.2009r. – 08.04.2009r.
 
 
 
15.05.2009r.

 Opis poszczególnych działań w projekcie „S.O.S. odpad! Co dalej?” 

 

1.        Wyjazd uczniów do Zielonej Szkoły w Brachlewie, podczas którego młodzież aktywnie wypoczywała (gry i zabawy rekreacyjne, ognisko, dyskoteka) i jednocześnie uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych (warsztaty o segregowaniu odpadów, sprzątanie pobliskiego lasu, zajęcia o ekosystemie leśnym, funkcjonowanie szkółki leśnej). Pobyt uczniów był interesującym doświadczeniem, doskonałym połączeniem zajęć edukacyjnych z zabawą i aktywnym wypoczynkiem. Podczas wyjazdu nakręciliśmy film, wykonaliśmy zdjęcia, z których przygotowaliśmy prezentację multimedialną dla uczniów i lokalnej społeczności.

2.        Wyjazd do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej, podczas którego uczniowie zapoznali się z różnymi sposobami zagospodarowania odpadów, liniami technologicznymi przedsiębiorstwa oraz jego podstawowymi obiektami. Uczestnicy projektu z zaciekawieniem obserwowali przebieg procesu zagospodarowania odpadów, nagrali film, wykonali dokumentację fotograficzną, z której przygotowali prezentację multimedialną, wykonali również ulotkę informacyjną o działalności  zakładu. Pobyt był interesującym doświadczeniem dla uczniów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z technologiami zagospodarowania tak dużej ilości odpadów.

3.        Przeprowadzenie warsztatów papieru czerpanego w szkole we współpracy ze stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa w Kwidzynie. Warsztaty miały na celu propagowanie działań ekologicznych, czyli segregacji odpadów, w tym makulatury. Oprócz tego rozwijały zainteresowania artystyczne i zdolności manualne młodzieży, która poznała proces wytwarzania papieru czerpanego, wykonała arkusze papieru do wykorzystania w albumach, pocztówkach, zaproszeniach. Poza tym uczniowie poznali historię papiernictwa na świecie. Zajęcia edukacyjne były doskonałą zabawą połączoną z rozwijaniem różnych umiejętności i zdobywaniem nowej wiedzy. Z warsztatów przygotowaliśmy film z instrukcją produkcji papieru czerpanego, wykonaliśmy fotografie, z których przygotowaliśmy prezentację multimedialną dla uczniów i lokalnej społeczności.

4.        Przygotowanie, przeprowadzenie, opracowanie ankiety dotyczącej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Uczniowie po przeprowadzeniu ankiety wyciągnęli wnioski, sporządzili także wykresy obrazujące jej wyniki. 

5.        Opracowanie ulotki dotyczącej właściwego segregowania odpadów i rozpowszechnienie jej wśród lokalnej społeczności.

6.        Spotkanie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Kwidzynie, na którym poruszone zostały zagadnienia dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych na co dzień w gospodarstwach domowych.

7.        Współpraca  z Gminną Biblioteką Publiczną w Rakowcu w zakresie udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie czasopism edukacyjnych i publikacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego, które wykorzystaliśmy przy opracowywaniu materiałów do naszej strony internetowej.

8.        Przeprowadzenie pogadanki na temat „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka” przez lekarza z pobliskiego ośrodka zdrowia.

9.        Przeprowadzenie warsztatów artystycznych „Coś z niczego – śmieciosztuka”, podczas których uczniowie w ciekawy sposób wykorzystali różne odpady do tworzenia prac plastyczno – technicznych.

10.     Przeprowadzenie konkursu na plakat tematyczny dotyczący problemów ochrony środowiska i segregowania odpadów.

11.     Przeprowadzenie prezentacji dla rodziców, uczniów i lokalnych mieszkańców, podczas której uczestnicy projektu przedstawili efekty swoich działań.

 Rezultaty naszych działań są umieszczone na stronie internetowej www.ekogimlicze.webpark.pl , są to między innymi:

1.        Nagrane filmy, umieszczone również na stronie www.youtube.pl

2.          Wykonane fotografie, umieszczone również na stronie www.fotosik.pl

3.        Opracowane wyniki i wnioski z przeprowadzonej ankiety.

4.        Prezentacje z warsztatów papieru czerpanego, pobytu uczniów w zielonej szkole i zakładzie utylizacji odpadów.

5.        Ogólne informacje dotyczące klasyfikowania i zagospodarowania odpadów.

 Analiza i wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych

 

Ankieta badająca świadomość ekologiczną została przeprowadzona wśród 120 mieszkańców gminy Kwidzyn (Brachlewo,Licze,Rakowiec, Ośno, Bronno, Tychnowy, Brokowo, Pawlice). 76%mieszkańców stwierdziło, że  segreguje odpady w swoim domu, a 24% z nich nie segreguje odpadów w domu. Zwykle mieszkańcy nie zwracają uwagi na to, w jakich opakowaniach kupują napoje (55%), 28% mieszkańców zakupuje napoje w plastikowychopakowaniach.Zaledwie 17% mieszkańców kupuje napoje w szklanych opakowaniach.

Ankietowani robiąc zakupy w supermarketach, w większości pakują zakupy do toreb plastikowych (65%).Duża liczba mieszkańców zbiera makulaturę (76%), tylko nieliczna grupa odpowiedziała, że nie zbiera makulatury (24%).Mieszkańcy twierdzą także, że wiedzą co należy zrobić ze zużytymi bateriami i lekarstwami (63% wrzuca je do odpowiednich pojemników). Z ankiet wynika, że zdecydowana większość mieszkańców, przeczytane gazety wrzuca do specjalnie oznakowanego pojemnika na papier (82%), a 18 % oddaje je do sklepu. Większość ankietowanych odpowiedziało, że wiedzą, co znaczy pojęcie ekologia.

Po przeprowadzeniu analizy można wysunąć następujące wnioski:

·        Większość mieszkańców gminy segreguje odpady.

·        Ponad połowa ankietowanych nie zwraca uwagi na opakowania przy zakupie napojów.

·        W większości mieszkańcy używają plastikowych toreb przy zakupach w supermarketach.

·        Zdecydowana większość badanych wie, co oznacza pojęcie „ekologia”.

·        1/3 ankietowanych zbiera makulaturę.

·        Ponad połowa mieszkańców wrzuca zużyte   baterie i przeterminowane lekarstwa do odpowiednich pojemników.

 

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Uczestnicy projektu poznają sposoby zagospodarowania odpadów w ZUO w Gilwie Małej.
Uczniowie podczas warsztatów papieru czerpanego - poznają proces jego wytwarzania.
Uczniowie prezentują swoje plakaty na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska naturalnego.
Prezentacja multimedialna dla rodziców - przedstawienie efektów działań w projekcie.
Uczestnicy projektu podczas warsztatów artystycznych - śmieciosztuka.
Młodzież naszego gimnazjum zapoznaje się z końcowymi efektami projektu w postaci tablicy informacyjnej.
Uczniowie podczas warsztatów na temat właściwego segregowania odpadów w Zielonej Szkole w Brachlewie.
Najciekawsze prace z odpadów.
Uczestnicy projektu segregują zebrane w pobliskim lesie odpady.
Młodzież podczas zajęć edukacyjnych o ekosystemie leśnym.
Tworzenie papieru czerpanego.
Warsztatów ciąg dalszy.
Gotowe kartki wykonane przez uczniów podczas warsztatów.
Uczeń czerpiący papier.
Kartki papieru są prasowane w specjalnej prasie.
Plakaty o tematyce ekologicznej.
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Referencje Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego w Kwidzynie.
Referencje wystawione przez Nadleśnictwo Kwidzyn.
Referencje stowarzyszenia Eko - Inicjatywa w Kwidzynie.
Referencje Urzędu Gminy Kwidzyn.
Referencje Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn w Rakowcu.
Referencje lekarza z Niepublicznego Zakładu P.O.Z w Rakowcu
Referencje Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.
Referencje Sołectwa Licze.
Referencje Zielonej Szkoły w Brachlewie.
Opinie o naszym projekcie.