Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Gimnazjum im H. Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibą w Rasach

Nazwa placówki: Gimnazjum im H. Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibš w Rasach
Kod pocztowy:97-403
Miasto:Drużbice
Ulica:brak
Strona www:
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady

Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami realizowane są w naszej szkole już od dawna. W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy je wykorzystując metodę projektu.  Projekt ma zasięg szkolny ( obejmuje również środowisko rodzinne uczniów). 

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ :
„ ŚWIAT SAM SOBIE NIE DA RADY, SEGREGUJMY WIĘC ODPADY”
realizowany w Publicznym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Drużbicach 
z siedzibą w Rasach 
w roku szkolnym 2008/2009

Cele projektu:

Ogólne :
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska,
- wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska,
- uświadomienie potrzeby ochrony środowiska.

Szczegółowe:
- uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska,
- podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska ( segregowanie odpadów na terenie szkoły i w domu),
- uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych,
- odpowiedzialność za zdrowie własne i innych.

Założenia projektu ( osiągnięcia ucznia):
Uczeń:
- rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności,
-zna pojęcia – odpad, recycling, utylizacja, segregacja odpadów, rozwój zrównoważony,
- zna oznakowanie ekologiczne „ ekoznaki ” na różnych produktach, potrafi je odpowiednio zinterpretować,
- wie, jakimi sposobami można ograniczać ilość odpadów,
- potrafi dokonać segregacji odpadów ( rozumie potrzebę tego typu działań),
- zna zagrożenia wynikające z obecności „ dzikich wysypisk” w środowisku,
- postępuje w sposób przyjazny dla środowiska,
- docenia wartość środowiska przyrodniczego,
- dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania,
- dokonuje wnikliwej obserwacji,
- wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy,
- korzysta z różnych źródeł informacji.

Czas realizacji projektu:
Rozpoczęcie-wrzesień 2008
Zakończenie-maj 2009
Podsumowanie-czerwiec 2009

Instytucje z którymi nawiązano współpracę, w trakcie realizacji projektu:

- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie,
- Eko-region w Bełchatowie,
-LOP w Bełchatowie,
- organizacja Reba,
-organizacja Recal,
- PTHU Gliwice.


Harmonogram realizacji projektu:


1. Akcje ekologiczne o zasięgu ogólnopolskim

-udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata Polska 2009 -IX 2008 - wszyscy uczniowie


2. Wybór Samorządu Szkolnego
 
- powołanie Ministra Środowiska w Samorządzie Szkolnym -IX – X 2008  wszyscy uczniowie


3. Konkursy szkolne i pozaszkolne  


 Konkursy szkolne:
- konkurs selektywnej zbiórki odpadów-  IX2008-V2009 - wszyscy uczniowie

- konkurs wiedzy „ Co wiem o odpadach?” -V2009 - uczniowie klas I-II

- konkurs na najlepszą prezentację o odpadach -IV 2009 - uczniowie klas III

Konkursy pozaszkolne:
- konkurs plastyczny LOP „ Zimowa pomoc dla zwierząt” -II 2009 - wszyscy uczniowie

- konkurs „ Ekologiczno-turystyczny dla uczniów województwa łódzkiego” pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty-  I-IV 2009 uczniowie klas III


4. Edukacja ekologiczna w terenie 
-Zielona szkoła w Karpaczu( Karkonoski PN)- V 2009 klasy III
- Zielona szkoła w Krościenku ( Pieniński PN) - V 2009 klasy I
- biwak w Sulejowie ( Sulejowski PK)  - V 2009 klasy II

5. Strona internetowa 
Zamieszczanie bieżących informacji ekologicznych mających miejsce w szkole - klasy III
( www.gim-ras.pl)


6.Gazetki ścienne
Zachęcanie do udziału w konkursach , promocja segregowania odpadów-klasy III
 

Podsumowanie projektu odbyło się 16 czerwca 2009r.  Najpierw uczennica klasy III przedstawiła prezentację, w trakcie której przypomniała założenia i cel realizowanego projektu.  Później odbyło się uroczyste wręczanie nagród osobom, które uczestniczyły aktywnie  w projekcie oraz tym, którzy zwyciężyli w konkursach.

Efekty realizowanego projektu:

  • zebranie przez uczniów i przekazanie do recyclingu:

- 6567kg makulatury  ( na 1 ucznia przypadło 36 kg),

- 63 kg baterii,

-51 kg puszek aluminiowych,

86 kartridźy.
 

  •  dwaj uczniowie - członkowie kółka ekologicznego zostali finalistami wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Turystycznego,
  • uczniowie nabyli przekonania o dużym znaczeniu segregacji odpadów - znają korzyści płynące z tego typu działań.
  •  uczniowie wiedzą które odpady mogą i powinny podlegać recyclingowi,
  • uczniowie dzielą się swoimi wiadomościami i umiejętnościami z rówieśnikami i domownikami,
  • uczniowie znają zasady prawidłowych zachowań w środowisku naturalnym.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Prowadzony jest w naszej szkole już od kilku lat. W roku szkolnym 2008/2009 wzięło w nim udział 64 uczniów ( na 181 uczniów).

Szkolny koordynator projektu - Anna Topolska 

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Zasady działania spalarni odpadów ( prezentacja multimedialna).
Uczennica klasy III przedstawia prezentację zawierającą informacje o odpadach.
Wyniki szkolnej zbiórki odpadów ( podsumowanie projektu - 16.06.2009r.)
Odbiór nagród przez uczniów.
Odbiór nagród przez uczniów.
Cechy nowoczesnego składowiska odpadów ( prezentacja multimedialna).
Uczniowie podziwiają piękno polskiej przyrody.
Nieustająca edukacja młodych gimnazjalistów odbywająca się oczywiście w terenie.
Grupa naszych szkolnych turystów - ekoturystów.
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5