Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Gimnazjum w Budzisławiu Koœcielnym

Nazwa placówki: Gimnazjum w Budzisławiu Koœcielnym
Kod pocztowy:62-541
Miasto:Budzisław Koœcielny
Ulica:Szkolna 17
Strona www:www.gimnbudz.za.pl
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
Ochrona środowiska jest naszym sercom bliska

Jednym z priorytetowych zdań w zreformowanej szkole jest edukacja ekologiczna. W szkole w Budzisławiu Kościelnym jest ona realizowana, jako jedna ze ścieżek międzyprzedmiotowych. Zaangażowane są całe klasy, jak i pojedynczy uczniowie. Realizowane zadania wykraczają poza program, wymagają od uczniów zaangażowania, pomysłowości, zmysłu badawczego i dociekliwości. 

 

W bieżącym roku szkolnym 2008/2009 uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym przystąpili do II edycji  programu Młody Menager Środowiska. W Ramach tego programu zrealizowany będzie w II semestrze projekt pn.: „Ochrona środowiska jest naszym sercom bliska”.

 

Cele ogólne projektu: 

ü      wyposażenie ucznia w umiejętność obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka,

ü       uświadomienie potrzeby troski o środowisko

Cele szczegółowe: 

ü      ukazywanie elementów i cech środowiska lokalnego,

ü      zwrócenie uwagi na gospodarkę odpadami w lokalnym środowisku,

ü      wyjaśnianie skutków integracji człowieka w środowisko,

ü      analizowanie przyczyn degradacji środowiska,

ü      podkreślanie wpływu świadomości ekologicznej,

ü      wskazywanie działań przyjaznych i nieprzyjaznych środowisku,

ü      wyjaśnianie konieczności racjonalnej gospodarki odpadami,

ü      kształtowanie nawyku dbania o środowisko i brania odpowiedzialności za jego przyszły stan

HARMONOGRAM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU

Typ zadania

Procedury

Efekty

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Przeprowadzenie ankiety wśród członków społeczności lokalnej i  szkolnej na temat świadomości ekologicznej i znajomości rodzajów odpadów i sposobów ich przetwarzania.

Włączenie do akcji społeczności lokalnej -rodziców.

Raport z analizy ankiety.

 

01 – 15.02.2009 r.

Uczniowie z opiekunem (koordynatorem projektu)

Zidentyfikowanie zagrożeń. Zdobywanie wiedzy o tym jak i co robić aby nie niszczyć środowiska. Zaktywizowanie i uświadomienie społeczności lokalnej o tym gdzie i jakie występują problemy.

 

Każda klasa, na przygotowanych formularzach opisuje miejsca nielegalnego gromadzenia śmieci (opis – jaka ilość, rodzaj, mapka, podjęte działania)

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Podnoszenie świadomości ekologicznej. Nawiązanie współpracy z instytucjami.

01.03 – 30.03 2009 r.

Każdy uczeń z nauczycielem wychowawcą.

Konkurs plastyczny

„Jak śmieci szkodzą przyrodzie”

Uświadomienie problemów związanych z produkcją śmieci, ich utylizacją i recyklingiem (makulatura, aluminium, baterie itp.)

Wystawa prac . Prace indywidualne i zespołowe

16 – 28.02.2009 r.

Uczniowie z nauczycielem plastyki.

Konkurs literacki „Śmieci mniej Ziemi lżej”

Wyrażenie własnych refleksji na tematy proekologiczne dotyczące gospodarki odpadami. Forma literacka dowolna wiersz, esej, wypracowanie, rozprawka itp.

Sporządzenie

notatki do mediów na temat realizowanych działań. Publikacja prac w gazetce szkolnej.

10.02.2009 r. – 05.04.2009 r.

Uczniowie z nauczycielem polonistą.

Debata – „Wiosna bez śmieci”

 

Przygotowanie do publicznego wyrażania swoich opinii. Wystąpienia przedstawicieli klas, postery.

Notatka prasowa z debaty. Fotoreportaż.

10.02.2009 r. – 05.04.2009 r.

Uczniowie z nauczycielem biologii i geografii.

Wiosenne Sprzątanie Polski

Uświadomienie konieczności ciągłości podejmowanych działań na rzecz środowiska. Integracja z lokalną społecznością.

Rozwieszenie plakatów z hasłami ekologicznymi w terenie.

 

Ulotka dla mieszkańców gminy.

10.02.2009 r. – 05.04.2009 r.

Uczniowie z nauczycielem biologii i geografii.

Wprowadzenie segregacji odpadów w szkole i w domu.

Faktyczne zbiórki surowców wtórnych na terenie szkoły. Włączenie całej społeczności w realizację kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów.

Raport z ilości zebranych surowców w ciągu roku szkolnego.

Do 10.06.2009 r.

Uczniowie z nauczycielem biologii i geografii.

Dzień Ziemi

Przygotowanie i przedstawienie uczniom i społeczności lokalnej raportu o stanie najbliższego środowiska. Analiza SWOT.

 

Zainteresowanie tematyką dotyczącą gospodarki odpadami.

 

22.04.2009 r.

 

Uczniowie z nauczycielem biologii i geografii.

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Zbiórka butelek w ramach akcji "Drzewko za butelkę".
Podsumowanie konkursów związanych z gospodarką odpadami.
Segregacja surowców wtórnych w naszej szkole.
Zbiórka makulatury.
Plakat zachęcający do recyklingu aluminium prezentowany w holu szkolnym.
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5