Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Szkoła Podstawowa nr 8

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 8
Kod pocztowy:62-800
Miasto:Kalisz
Ulica:Serbinowska 22
Strona www:www.sp8.za
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
Odpady w moim srodowisku
Lista uczestników II etapu:
1. Miś Tobiasz
2. Kozłowska Dorota
3. Stanoch Klaudia
4. Sztandera Natalia
5. Biegańska Paulina
6. Polkowski Oskar
7. Nowak Patryk
8. Cichomski Przemysław
9. Woźniak Marcin
10. Nawrocka Agata
11. Sadło Rafał
12. Sobczak Nicola
13. Kaźmierczak Martyna
14. Wiśniewski Robert
15. Kaczyński Adrian
16. Młodożeniec Kamil
17. Grześ Dawid
18. Rudowicz Eliza
19. Karolak Marta
20. Kaczmarek Adam
21. Sobczak Rafał
22. Kubiak Patrycja
23. Gebhart Paulina
24. Woźniak Oliwia
25. Walczyński Maksymilian
26. Białecki Piotr
27. Wacławek Aleksandra
 

Cele  zajęć prowadzonych w ramach realizacji programu (II etap) MMŚ:

Projekt „ Odpady w moim środowisku  łączy treści programowe z przyrody, matematyki  i plastyki. Tematyka związana z odpadami znajduje się w obrębie ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej naszej szkoły.

 

W ramach realizacji projektu uwzględniono m. in. następujące treści nauczania:

 

Przyroda:

 • Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze.
 •  Wpływ środowiska na zdrowie człowieka:
 •  Substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Matematyka

 • Diagramy przedstawiające dane empiryczne, graficzne przedstawianie zależności liczbowych (tam gdzie to możliwe - z użyciem technologii informacji).

 Plastyka:

 • Środki wyrazu plastycznego i działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.

Głównymi celami projektu jest:

 • Dostrzeganie problemu odpadów w skali lokalnej
 • Zwrócenie uwagi na powstawanie odpadów i możliwość ich przetwarzania
 • Zachęcanie do zagospodarowania odpadów organicznych
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę recyklingu
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku            
 • Prowadzenie przez uczniów monitoringu szkolnego oraz w miejscu zamieszkania
 • Rozwijanie szacunku wobec przyrody i świadomości ekologicznej
 • Uczenie się poprzez aktywne działanie

Dziedzina poznawcza

Uczeń:

 • rozróżnia i  wie co to są odpady,
 • wymienia rodzaje odpadów produkowanych w szkole oraz w gospodarstwach domowych,
 • definiuje pojęcia: segregacja, recykling,
 • wymienia sposoby wykorzystania odpadów w przemyśle,
 • wyjaśnia potrzebę segregowania odpadów i oszczędzania surowców,
 • wskazuje możliwości ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,

Umiejętności

   Uczeń:

 • potrafi segregować odpady,
 • zastosuje powtórnie niektóre odpady,
 • dokona wyboru towaru w opakowaniu „przyjaznym dla środowiska”.
 • czyta tekst ze zrozumieniem
 • proponuje postępowanie, które prowadzi do zużywania małej ilości surowców,
 • przewiduje skutki nie racjonalnej gospodarki
 • ocenia swoje postępowanie związane z oszczędnością surowców.
 • selekcjonuje i grupuje zdobyte wiadomości,
 • potrafi dostrzegać i rozumieć konieczność życia w czystym ekologicznie środowisku
 • rozwija umiejętność poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 • poszukuje analogii między zdrowiem człowieka a zdrowiem planety – Ziemi
 • jest świadomy zależności: kondycja człowieka zależy od kondycji ekologicznej naszej planety

Postawy:

 • poczuwa się do obowiązku wykorzystywania surowców wtórnych,
 • przygotowanie do świadomych działań zmierzających do ograniczenia masy śmieci,
 • jest świadomy zależności stanu środowiska oraz ilości odpadów od działalności człowieka,
 • poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Metody pracy: dyskusja, analiza, praca z tekstem, praca w terenie, Internet,            interpretowanie wyników.Formy pracy:  grupowa.

 

Środki dydaktyczne: karty pracy, arkusze szarego papieru, markery, kredki, oznakowane pojemniki na odpady, Internet , obserwacje najbliższego środowiska ….

 

Zakres działań: szkoła, dom, najbliższe otoczenie

 

Uczestnicy szkolnego koła ekologiczno – przyrodniczego oraz opiekun Irma Bijak

 

KRÓTKI  OPIS  NASZYCH  DZIAŁAŃ

             Podczas naszych spotkań zastanawialiśmy się czy w naturalnym środowisku znajdziemy cos takiego jak „śmieć” oraz czym są odpady. Odpowiadaliśmy na pytania: Czy śmieci zagrażają naturalnemu środowisku? Jeśli tak to w jaki sposób? Jak zmniejszyć ilość śmieci w naszej szkole i w naszych domach? Jak oszczędzamy energię elektryczną? Jak możemy zmniejszyć ilość ścieków w naszych domach? itp. Po burzliwej dyskusji uczniowie stwierdzili, że odpadem staje się każda niepotrzebna człowiekowi rzecz. Zastanawialiśmy się czy kosze są tym miejscem w którym powinny znaleźć się te niechciane rzeczy (np. kosz nie jest najlepszym miejscem dla zużytego długopisu czy zeszytu).
Po wypełnieniu ankiety „Co robi moja rodzina, aby było mniej odpadów”  uczniowie wysunęli wnioski :
- musimy kupować różne towary w opakowaniach ekologicznych lub bez opakowań, kupować rzeczy trwałe lub wielokrotnego użytku, nie kupować napojów w kartonowych opakowaniach z wewnętrzną powłoką aluminiową,  niepotrzebne rzeczy przekazywać innym, zawsze segregować odpady oraz bezpiecznie je składować.
 Zastanawialiśmy się również w jaki sposób wykorzystać niepotrzebne odpady: np. puszka po kawie – kredki, obierki po bananach – kompost, zużyte zeszyty – makulatura, opakowania po masłach lub jogurtach – wysianie nasion roślin.
Przeprowadziliśmy wywiad z osobami z naszej szkoły odpowiedzialnymi za sprzątanie oraz wywóz śmieci.
            Co zrobić aby zminimalizować ilość odpadów?  Jesteśmy świadomi że selekcjonowane odpady podlegają recyklingowi, są wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych nowych produktów. Uczniowie stwierdzili że w naszej okolicy jest zbyt mało oznakowanych kontenerów na odpady, napoje w butelkach szklanych są zwykle droższe niż w puszkach, brak odbiorców surowców wtórnych oraz brak świadomości ekologicznej. Nie zawsze pamiętamy, że wysypisko to ostateczność.
            Uczniowie  przeprowadzili zbiórkę baterii pod hasłem „Bateria jest niebezpieczna – zbieraj osobno” . Celem zbiórki było zachęcenie kolegów do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz utrwalanie zachowań proekologicznych.
Celem kolejnej naszej akcji była zbiórka makulatury, która pokazała że uczniowie naszej szkoły potrafią bardzo aktywnie włączać się do akcji przyczyniających się do ochrony naturalnego środowiska.
            Cykl zajęć poświęcony Światowemu Dniu Ziemi pozwolił na stwierdzenie że  „uczniowie szkoły podstawowej nr 8 są przyjacielem Ziemi”.
 Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji przygotowań do apelu, który odbędzie się 5 czerwca z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
            Regularnie dbamy o teren zielony na obszarze naszej szkoły: sadzimy drzewa oraz kwiaty na rabatce.
W załączniku zdjęcia.

 

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
zdjęcia z zajęć
zbieraliśmy makulature
zebraliśmy 95 kg baterii
świętowaliśmy dzień ochrony środowiska
po wysprzataniu boiska posadziliśmy drzewa
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5