Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Holonkach.Szkoła Filialna w Koszewie

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Holonkach.Szkoła Filialna w Koszewie
Kod pocztowy:17-100
Miasto:Bielsk Podlaski
Ulica:Koszewo 48
Strona www:republika.pl/spkoszewo
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
BROŃ MATKĘ ZIEMIĘ PRZED ODPADAMI

WSTĘP

Ekologia to pojęcie znacznie szersze niż ochrona środowiska przyrodniczego. Jest to nauka badająca budowę, funkcjonowanie i zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi.
Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań.
Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze związany jest z rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych. Takie działania oraz lawinowa produkcja odpadów doprowadziły do drastycznych zmian w środowisku, które mają obecnie charakter globalny.

CELE PROJEKTU

 
Ogólne:
1.    uświadomienie potrzeby ochrony środowiska i SEGREGACJA ODPADÓW
2.    wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
3.    dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
4.    kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 
 
Szczegółowe:
1.    przedstawienie podstawowych procesów przyrodniczych
2.    uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska
3.    podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
4.    nawiązanie więzi ze środowiskiem
5.    uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych
6.    przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
7.    odpowiedzialność za zdrowie własne i innych
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
 
Osiągnięcia ucznia:
1.    rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
2.    postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
3.    docenia wartość środowiska przyrodniczego
4.    dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
5. dokonuje wnikliwej obserwacji
6.  wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
7.  korzysta z różnych źródeł informacji
8.  formułuje pytania i odpowiedzi oraz przeprowadza wywiad
9.  uważnie słucha cudzej wypowiedzi
10.  wykonuje prace plastyczne, dekoracje, projektuje stroje ekologiczne
11.  przygotowuje program artystyczny
 
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
 
 
- rozpoczęcie:  luty 2009
- zakończenie: CZERWIEC 2009r.
 
 
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
 
Szkoła Filialna w Koszewie i jej okolice
 
       KORDYNATOR PROJEKTU
       Andrzej Markiewicz

 

 PLAN REALIZACJI PROJEKTU
 

Formy realizacji
Termin realizacji
sposoby realizacji i prezentacji
FAZA WSTĘPNA
1.    Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji.
2.    Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia.
3.    Opracowanie instrukcji pracy dla grup uczniów uczestniczących w przygotowaniu projektu.
4.    Ustalenie terminów wykonania poszczególnych zadań oraz sposobów prezentacji.
 
luty
 
 
- spotkanie organizacyjne
- dyskusja
- burza mózgów
2.    Udział w konkursach o tematyce ekologicznej:
·          konkurs przyrodniczy „Ekologia dzisiaj i jutro” dla kl.IV-VI

marzec
 
 
 
- praca indywidualna
- dyskusja w grupach
- prezentacje prac
- udział w eliminacjach środowiskowych konkursów
- wyniki konkursów
3.    Spotkania z ciekawymi ludźmi:
- „Las domem roślin i zwierząt”
    - spotkanie z leśnikiem
- „Wypalanie traw - bezmyślność człowieka”
    - spotkanie ze strażakiem.
w trakcie realizacji projektu
- gromadzenie i selekcja materiałów
- samodzielne planowanie działań
- formułowanie problemów,
- doskonalenie umiejętności komunikacji

 
4.    Program artystyczny z okazji Dnia Ziemi
kwiecień
- przestawienie montażu słowno- muzycznego
- przedstawienie referatu pt. „Nasza Ziemia - nasze jutro”
5.    Wycieczki regionalne z uwzględnieniem wybranych zagadnień ekologicznych:
a. do oczyszczalni ścieków (kl.IV-VI)

b. rowerowa na wysypisko śmieci
 

 
wrzesień
 
 
maj
 
- warsztaty nt. „Proces technologicznego oczyszczania ścieków” oraz „Potrzeba segregacji śmieci”
- obserwacja degradacji najbliższego środowiska w wyniku działalności kopalni odkrywkowej
- formułowanie i wyciąganie wniosków
- fotoreportaż
6.    Gromadzenie i selekcja materiałów edukacyjnych
w trakcie
- korzystanie z różnych źródeł informacji
- prezentacja w formie gazetki informacyjnej
7.    „Nasze rady na odpady” - powtórne wykorzystanie materiałów odpadowych
kwiecień/
maj
- wykonanie przedmiotów użytkowych z materiałów odpadowych MAKIETA DOMKU EKOLOGICZNEGO
8.     Akcja na rzecz środowiska „Sprzątanie Świata” i „Dzień wiosny w Europie 2009”
Wrzesień
marzec
- udział w ogólnoświatowej akcji
9.    Sprawozdanie z realizacji projektu.
czerwiec
- formułowanie i wyciąganie wniosków
- rekomendacje

 

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Uczniowie pielęgnują kwiaty - Konkurs" Mój najpiękniejszy Kwiat"
Sprzątanie Świata
Moje drzewo od Kl I zawsze dbam- Damian
Dzień Wiosny w Europie 2009
Konkurs "7xU"
Konkurs Ekologiczny
Dzień Ziemi - Apel
"Mój domek Ekologiczny" - praca zespołowa
Wyróżnienia za działania ekologiczne na rzecz szkoły i środowiska
Kl II z Wychowawczynią "Dzień wiosny "
"Dzień Wiosny "w naszej szkole
Sprzątanie okolic środowiska
Sprzątanie świata
Pracujemy Lokalnie
Dbamy o Bociany
Po sprzątaniu pijemy soki - dbamy o zdrowie
Przygotowujemy się do konkursu ekologicznego
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Biblioteka Publiczna w Kalnicy
CPN "SOKOŁOWSCY"
Dyrektor Szkoły w Holonkach
Opinia ucznia Aleksa
Opinia ucznia Damiana
Opinia ucznia Damiana
Referencja - Sołtys wsi Kadłubówka
Referencja - Sołtys wsi Bronka
Referencja - Sołtys wsi Kalnica
Referencja Przedsiębiorstwo Tartaczne w Kalnicy