Strona główna   O projekcie   Kontakt  Zespół Domek w Zakopanem

Zaloguj - etap I

Zaloguj - etap II

Szkolenie

Szkolni koordynatorzy

O projekcie

Forum dyskusyjne
Młody Menager Środowiska 2
Serdecznie zapraszamy do udziału w interaktywnym programie Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest skierowany do placówek oświatowych na terenie całego kraju. Jest on współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i dlatego udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a co ważniejsze szkoły zyskują doskonałe narzędzie metodyczne umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu ekologii. Etap I jest adresowany do użytkowników którzy jeszcze nie brali udziału w programie. Etap II przygotowaliśmy dla tych, którzy brali udział w programie w roku 2008. Więcej informacji w opisie projektu
Harmonogram MMŚ

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Access denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 84
Kalendarium (bliskie terminy)

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Nie wybrano \017Cadnej bazy danychAccess denied for user 'db179227'@'%' to database 'db179226'Nie wybrano \017Cadnej bazy danych
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/OswiataMenager/mms/ProgZ/OgladajSzkoly.php on line 119
Kilka statystyk
Wpisano odpadów:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
0
Uczestników I etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
123
Uczestników II etap:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
60
Zaprzyjaźnione strony

Dofinansowano     ze     środków
Narodowego  Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5

Szkoła Podstawowa nr 2

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 2
Kod pocztowy:56-400
Miasto:Oleœnica
Ulica:świętej Jadwigi 1a
Strona www:www.sp2.olesnica.pl.
Szkoła bierze udział w 2 etapie MMŚ 2

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
1. Nazwa akcji ekologicznej:
Tropem odpadów

Miejsce realizacji projektu: teren szkoły, teren miasta

Cele ogólne projektu:

 • Przybliżenie uczniom zagadnień związanych z odpadami
 • Kształtowanie właściwych nawyków domowych związanych z użytkowaniem i wyrzucaniem opakowań
 • Zmiany postaw konsumenckich, wskazywanie kryteriów odróżniających produkty przyjazne i uciążliwe dla przyrody
 • Uodpornienie na reklamę wyrobów pseudoekologicznych

Adresaci projektu: uczniowie klas IV-VI, mieszkańcy miasta (tylko niektóre działania)

Główne zadania podejmowane w ramach projektu: 

1. Ocena problemu odpadów w szkole i w domach uczniów

 • Ocena stopnia zaśmiecenia otoczenia szkoly - X 08
 • Przeprowadzenie wywiadu z kierownikiem administracyjnym w szkole i sprzątaczkami na temat ilości odpadów i ich segregacji - X 08
 • Ocena ilości i jakości odpadów produkowanych w domach uczniów

2. Zbieranie informacji na temat odpadów i sposobów ich zagospodarowania

 • Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł: cykl życia opakowań, wady i zalety różnych sposobów zagospodarowania odpadów - XI 08 - VI 09
 • Doświadczalne sprawdzenie rodzaju odpadów - XI 08
 • Udział w prezentacji przygotowanej przez stowarzyszenie  EKO IDEA - dokładny termin nie został jeszcze ustalony
 • Segregacja i recykling w Polsce i na świecie - opracowanie zebranych informacji w dowolnej formie graficznej XI 08 - VI 09
 • Układanie zadań matematycznych z wykorzystaniem zebranych danych na temat segregacji, recyklingu i zasobów przyrody wykorzystywanych do produkcji różnych towarów, rozwiązywanie ich - IV X 09

3.Prowadzenie działań propagujących segregację odpadów i zmniejszenie ich ilości

 • Planowanie działań mających na celu zmniejszenie ilości odpadów produkowanych w domu i szkole - XI 08
 • Redagowanie "Kodeksu ekologicznego konsumenta" IV-VI 09
 • udział w działaniu nakłaniającym mieszkańców do segregowania odpadów - dokładna forma  i termin zostana ustalone w póżniejszym terminie. Jest to element projektu "Aktywne miasta" realizowanego przez EKO IDEĘ w Oleśnicy
 • Nagrywanie filmów związanych z odpadami i ich umieszczenie na platformie internetowej pod adresem www.idea.org.pl/olesnica - przez cały czas trwania projektu
 • Wystawa opakowań przyjaznych środowisku - III 09
 • Stworzenie mapy najbliższej okolicy przedstawiającej rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - I 09
 • Konkurs prac propagujących segregacje wykonanych techniką komputerową IX 09
 • Ekspozycje wypracowanych materiałow na gazetce ściennej oraz w szkolnej gazetce ekologicznej - cały czas trwania projektu
 • Przygotowanie przedstawienia ekologicznego poświęconego odpadom i jego prezentacja - II 09
 • Sympozjum ekologiczne "Segregacja i recykling" VI 09
 • Pokaz mody ekologicznej - III 09

4.Aktywne działania uczniów związane z segregowaniem odpadów

 • Przygotowanie plakatów piktogramów i haseł zachęcających do segregowania odpadów i ich rozmieszczenie na terenie szkoły -I 09
 • Segregacja odpadów - szkło,puszki, papier, plastik - cały czas trwania projektu
 • Zbiórka baterii, przekazywanie ich do firmy REBA - od XI 08
 • Zbiórka makulatury w ramach akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie" X - 31 XII 08

5. Zapoznanie ze sposobami gospodarowania odpadami w Oleśnicy

 • Wycieczka do sortowni odpadów oraz na wysypisko odpadów komunalnych IV 09
 • Wywiady z kierownikami Miejskiej Gospodarki Komunalnej i Gminnej Gospodarki Komunalnej na temat gospodarowania odpadami w regionie, mieście i gminie związanych z gospodarką odpadami - IV 09
 • Zapoznanie z artykułami prasowymi dotyczacymi gospodarki odpadami w mieście, gminie i regionie, porównanie , analiza danych - XI 08- IV 09

6. Aktywne działania mające na celu zmniejszenie zasmiecenia środowiska

 • Sprzatanie oleśnickich lasów, terenu miasta i szkoły - IX 08, IV 09 i IX 09
 • Szycie toreb na zakupy - V 09

7. Ocena realizacji projektu

 • Konkurs międzyklasowy - X 09
 • Ponowna ocena zaśmiecenia otoczenia szkoły, porównanie z oceną sprzed roku, wyciągnięcie wniosków XI 09
 • Ponowe wywiady ze sprzątaczkami, porównywanie do wypowiedzi sprzed roku, wyciągnięcie wniosków XI 09
 • Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej - XI 09

7. Przygotowanie uroczystego podsumowania projektu - X - XI 09

8. Partnerzy uczestniczący w projekcie

 • Stowarzyszenie EKO IDEA
 • Urząd Miasta Oleśnica
 • Nadleśnictwo Oleśnica
 • Klub Gaja
 • Reba
 • Miejska Gospodarka Odpadami w Oleśnicy
 • Gminne Przedsiębiorstwo Gospogarki Odpadami w Oleśnicy
 • Lokalne Media
 • Rada Rodziców i rodzice uczniów
 • Kierownik administracji i sprzątaczki

Przewidywany termin prezentacji zakończonego projektu -listopad 2009 (najpóźniej do 30.01.2010r)

2. Zdjęcia z akcji ekologicznej:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5
Odbiorcy naszych działań - dzieci z przedszkolnych.
Prowadzimy edukację rówieśnicząw szkole.
Edukujemy jak segregować śmieci.
Sadzimy śmieci.
3. Załączone referencje i opinie:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/OswiataMenager/mms/mpi.inc.php on line 5